ซาเซโบะเบอร์เกอร์ บิ๊กเกน บิ๊กเกน
 1308
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ค่าธรรมเนียม
เบอร์เกอร์ 630 เยน
มันฝรั่งทอด 300 เยน
น้ำอัดลม 400 เยน
ซาเซโบะเบอร์เกอร์
ไม่ว่าจะเป็นขนาดของฮัมเบิร์กหรือน้ำอัดลม ต่างก็สามารถทำให้ท่านประหลาดใจได้
เบอร์เกอร์ขนาดยักษ์ และไอศกรีมซอฟต์ครีม 4 ประเภทที่ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลสี่ฤดูเป็นวัตถุดิบ

เมนูแนะนำ
บิ๊กเกนเบอร์เกอร์/ มันฝรั่งทอด/ ไก่ทอด
630 เยน/ 300 เยน/ 450 เยน

ไอศกรีมซอฟต์ครีม
400 เยน
FacebookTwitter