โคโคคาราไฟน์
 903
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
9.00-21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.)
◎ ร้านค้าปลอดภาษี 
 
โคโคคาราไฟน์จัดตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึงของอาณาจักรสุขภาพและความงามของเฮาส์เทนบอช 
 
ทางร้านมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับลูกค้า 
 
เชิญรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้จากทางร้าน 
FacebookTwitter