ร้านฟุกุซายะ คาสเทลล่า
 584
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
สินค้าที่จำหน่าย
คาสเทลล่า
 
ร้านที่จำหน่ายคาสเทลล่าสูตรต้นตำรับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1624
 
 
เวทมนตร์จากมือที่เชื่อมเวลาและหัวใจไว้ด้วยกัน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1624 จนถึงทุกวันนี้ ก็ทุ่มเทผลิต​เพียงคาสเทลล่ามาโดยตลอด
คาสเทลล่าที่กำเนิดจากการพบกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก
ซี่งใช้กรรมวิธีการผลิตอย่างดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยหัวใจที่มีจุดประสงค์ในการเคารพต่อสิ่งในอดีตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงได้เอียงหูฟังเสียงที่ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นและพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องสืบมา
และจะส่งต่อรสชาติดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการเชื่อมต่อหัวใจเข้าด้วยกันต่อไป
 
 
สินค้าที่จำหน่าย
คาสเทลล่า หมายเลข 0.6/ 1,188 เยน
คาสเทลล่า หมายเลข 1/ 1,890 เยน
ฟุกุซายะคิวบ์/ 270 เยน
คาสเทลล่าโกซันยากิพิเศษ/ 2,916 เยน
โฮมเมดเวเฟอร์เค้ก 8 ชิ้น/ 810 เยน
 
FacebookTwitter