มิวเซียมโชว์
 352
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
09.00-22.00 น.
สินค้าที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานนิทรรศการ เครื่องประดับ น้ำหอม ชาดำ เครื่องเขียน ฯลฯ
ข้อควรระวัง
เป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในพาเลซเฮาส์เทนบอช ต้องชำระค่าผ่านประตูต่างหาก
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมเป็นต้นไป จะสามารถชำระค่าผ่านประตูของเฮาส์เทนบอชได้ด้วยระบบอัตโนมัติ
หลังจากซื้อบัตรจากเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติแล้ว สามารถสแกน QR Code เพื่อผ่านประตูได้เลย
มิวเซียมโชว์ตั้งอยู่ภายในพระราชวัง
 
มิวเซียมโชว์บริหารผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น
 
มิวเซียมโชว์ตั้งอยู่ภายในพระราชวังของเฮาส์เทนบอช
 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานนิทรรศการมากมาย
FacebookTwitter