ด็อก บ็อกซ์
 1111
สถานที่
Welcome Gate
เวลาทำการ
1-3 เมษายน 9.00-22.00 น. 4 เมษายน 9.00-24.00 น. 5 เมษายน 9.00-22.00 น. 6-23 เมษายน 9.00-21.00 น. *วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น. 24-30 เมษายน 9.00-21.30 น. *วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.
สินค้าที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง
ข้อควรระวัง
เนื่องจากปัจจัยทางสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านที่จำหน่ายของเล่นสำหรับสุนัขไปจนถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในเฮาส์เทนบอชที่มีบริการ “รถเข็นสัตว์เลี้ยง (1,000 เยนต่อวัน)” 
FacebookTwitter