RAINBOW WATER
 1304
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
สินค้าที่จำหน่าย
เครื่องประดับจากหินบริสุทธิ์ เสื้อผ้าจากวัสดุธรรมชาติ
ข้อควรระวัง
เนื่องจากปัจจัยทางสภาพอากาศ หรือปัจจัยอื่น อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องประดับจากหินธรรมชาติ
จำหน่ายเครื่องประดับของแท้ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบหินธรรมชาติที่คัดสรรมาอย่างดี
เครื่องประดับหินธรรมชาติ เป็นเครื่องประดับที่ผลิตโดยใช้หินธรรมชาติเกรดเอจากประเทศเนปาล ประเทศไทย และประเทศพม่า เช่น สร้อยข้อมือ ต่างหู
มีความละเอียดอ่อนและแสดงถึงความใส่ใจเพื่อรักษาคุณภาพระดับสูง

ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหลากหลายประเภทที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย  
FacebookTwitter