เท้ดดี้แบร์ช้อป ลินดา
 1302
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
สินค้าที่จำหน่าย
หมีเท้ดดี้แบบดั้งเดิม หมีแบรนด์ดัง เป็นต้น
ข้อควรระวัง
เนื่องจากภูมิอากาศ หรือปัจจัยอื่น อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านตุ๊กตาหมีอันล้ำค่า ด้วยสินค้า limited edition มากมาย!
ร้านตุ๊กตาหมีที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตุ๊กตาหมีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต้นฉบับที่มีจำหน่ายเฉพาะที่เฮาส์เทนบอช ตุ๊กตาหมีที่ผลิตเฉพาะฤดูกาล ตุ๊กตาหมีของศิลปินที่มีชื่อเสียง ไปจนถึงของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ มากมาย 
FacebookTwitter