พิพิธภัณฑ์เกมส์
 1383
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
※ เก็บค่าบริการบางส่วน
ข้อควรระวัง
สามารถใช้พาสปอร์ตได้

※ ตามข้อกำหนดของจังหวัดนางาซากิ หลังเวลา 17.00 น. สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีและหลังเวลา 18.00 น. สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องใช้บริการร่วมกับผู้ปกครอง หลังเวลา 22.00 น. แขกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถใช้บริการได้ในทุกกรณี
※ ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้
※ อาจเปลี่ยนแปลงเกมส์ที่จัดแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้"
รวบรวมเกมส์จากในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 100 ประเภท!

พิพิธภัณฑ์เกมส์ถาวรแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่จัดแสดงเกมส์ดิจิตอลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเกมส์สำหรับครอบครัวยุคแรกจนถึงเกมส์แบบใหม่ล่าสุด มาลองเล่นเกมส์ในยุค 70-80 ที่จัดแสดงบริเวณ History Corner กันเถอะ!
FacebookTwitter