ห้องนิทรรศการทองคำ
 321
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
ข้อควรระวัง
※ ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้รถเข็นได้
ทองคำทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงมีมูลค่ารวมกันถึง 800 ล้านเยน!!!

เปิดตัวห้องภายในพระราชวังพาเลซเฮาส์เทนบอชที่เต็มไปด้วยทองคำ!!

ค้นพบโลกแห่งความตระการตาที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน เช่น ปิรามิดทองคำแท่งและทองประดับต่างๆ

สัมผัสประสบการณ์แห่งทองคำได้ที่ "โถงแห่งทองคำ"!

ห้องแรก - เพิ่มโชคลาภ (運気)! , '"โถงแห่งทองคำ"'
เปิดตัวห้องที่ส่องประกายสีทอง! ไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือฝาผนัง ต่างก็เป็นทองคำทั้งหมด ผนังและพื้นถูกปิดทอง 24K ทีละแผ่นๆ โดยช่างทอง 
 
ห้องที่สอง - ลองสัมผัสดูหน่อยมั้ย?!? "ทองคำแท่ง" ที่มีน้ำหนัก
ใจกลางของห้อง มีปิรามิดทองคำตั้งอยู่ ท่านสามารถลองสัมผัสทองคำแท่งขนาดยักษ์มูลค่าแท่งละ 60 ล้านเยนได้จริง! 
  
ห้องที่สาม - แสดงผลงานจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น ศิลปะและหัตถกรรมจากทองคำ
จัดแสดงผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากทองคำกว่า 100 ชิ้น จำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น! เช่น เหรียญทอง และพระพุทธรูป เปิดตัวเพกาซัสทองคำที่มีความสูง 162 ซม.! 


* สามารถเลือกซื้อสินค้าจากงานหัตถกรรมทองคำที่จัดแสดงในนิทรรศการ 60 ชิ้น
FacebookTwitter