พิพิธภัณฑ์เฮาส์เทนบอช
 1415
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
※แขกที่ถือพาสปอร์ตเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้
ข้อควรระวัง
■ อาจปิดห้องนิทรรศการบางส่วนเพื่อเปลี่ยนผลงานที่จัดแสดง
■ สำหรับการขึ้นไปยังห้องโถงทองคำสามารถใช้บันไดได้เท่านั้น
■ หลังจากซื้อบัตรผ่านประตูจากช่องจำหน่ายบัตรที่พาเลซเฮาส์เทนบอชแล้ว กรุณาใช้ QR Code เพื่อผ่านประตู
※ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เฉพาะผู้ที่ถือพาสปอร์ตเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้
พระราชวังเนเธอร์แลนด์ที่สร้างจำลองอย่างสมบูรณ์แบบ

"พาเลซเฮาส์เทนบอช" สัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของเฮาส์เทนบอช
ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้จำลองสถาปัตยกรรมด้านนอกของพระราชวังศตวรรษที่ 17 ที่ตั้งอยู่กลางป่าในกรุงเฮก และเป็นที่ประทับปัจจุบันของสมเด็จพระราชินีนาถเบียร์ทริกซ์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึง รูปร่างและขนาดของมงกุฎที่ส่องประกายบนยอดโดมที่มีความสูง 1.7 เมตรและความกว้าง 90 เซนติเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทโรบาวโต้ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งด้วยทองแดงในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ภายในวังมีกระดานรายชื่อบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีส่วนร่วมในการจัดแสดงมงกุฎนี้


FacebookTwitter