บัตรเฉพาะสำหรับวันที่ 22 ก.ค. งานแสดงดอกไม้ไฟฤดูร้อนครั้งแรก
HTBThailand2017.06.12 14:06:48จำนวนเข้าชม 5212
 
[บัตรเฉพาะสำหรับวันที่ 22 .. งานแสดงดอกไม้ไฟฤดูร้อนครั้งแรก​]
ประเภทบัตรราคาบัตร
พาสปอร์ตประเภท 1 วันผู้ใหญ่]7,200 เยน
บัตรเข้าประตู + ใช้ได้กับเครื่องเล่นประมาณ 50 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]6,200 เยน
 เด็ก]4,800 เยน
 ผู้สูงอายุ]6,700 เยน
  
  
  
พาสปอร์ตประเภท 2 วันผู้ใหญ่]12,400เยน
สามารถใช้ผ่านประตูได้ติดต่อกัน 2 วัน'+ ใช้ได้กับเครื่องเล่นประมาณ 50 ประเภท
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]10,400เยน
เด็ก]8,400เยน
วันที่ใช้ได้: 21 .. และ 22 ..
ผู้สูงอายุ]11,900เยน
พาสปอร์ตประเภท 3 วันผู้ใหญ่]16,000เยน
สามารถใช้ผ่านประตูได้ติดต่อกัน 3 วัน'+ ใช้ได้กับเครื่องเล่นประมาณ 50 ประเภท[นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]14,500เยน
เด็ก]11,200เยน
วันที่ใช้ได้: 20-22 ..ผู้สูงอายุ]15,500เยน
บัตรชมวิว
ผู้ใหญ่]4,700เยน
บัตรผ่านประตูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]3,700เยน
 เด็ก]2,400เยน
  
* สำหรับเข้าชมช่วงเย็น
 
  
ประเภทบัตรราคาบัตร
พาสปอร์ตหลังบ่าย 3 สำหรับเข้าชมตั้งแต่ 15.00 . เป็นต้นไป
ผู้ใหญ่]5,400เยน
บัตรเข้าประตูใช้ได้กับเครื่องเล่นได้ประมาณ 50 ประเภทบัตรเข้าชมพระราชวังแห่งแสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]4,600เยน
เด็ก]3,700เยน
พาสปอร์ตหลัง 4 โมง สำหรับเข้าชมตั้งแต่ 16.00 . เป็นต้นไป ผู้ใหญ่]3,700เยน
บัตรเข้าประตูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]2,700เยน
 เด็ก]1,700เยน
  
  
* บัตรเข้าชมพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ 
ประเภทบัตรราคาบัตร
สำหรับโรงแรมในเครือพาสปอร์ตประเภท 1.5 วันผู้ใหญ่]9,200เยน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]8,200เยน
ใช้ได้ 2 วัน ตั้งแต่หลัง 15.00 .ในวันแรกเด็ก]6,700เยน
วันที่ใช้ได้: 21 .. และ 22 ..ผู้สูงอายุ]8,700เยน
สำหรับโรงแรมในเครือพาสปอร์ตประเภท 2 วันผู้ใหญ่]11,000เยน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]10,000เยน
ใช้ได้ติดต่อกัน 2 วันเด็ก]8,100เยน
วันที่ใช้ได้: 21 .. และ 22 ..ผู้สูงอายุ]10,400เยน
สำหรับโรงแรมในเครือพาสปอร์ตประเภท 3 วัน ผู้ใหญ่]14,000เยน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา]13,200เยน
ใช้ได้ติดต่อกัน 3 วันเด็ก]10,900เยน
วันที่ใช้ได้: 20-22 ..ผู้สูงอายุ]13,400เยน
※ พาสปอร์ต 1 วัน ​- ผู้พักโรงแรมในเครือสามารถกลับเข้าสวนสนุกในวันถัดไป:   [สมาชิก4,500เยน