31 ธันวาคม Count Down 2017-2018 เทศกาลดอกไม้ไฟ บัตรเฉพาะเทศกาล
HTBThailand2017.11.22 14:11:12จำนวนเข้าชม 2681
[ 31 ธันวาคม Count Down 2017-2018 เทศกาลดอกไม้ไฟ บัตรเฉพาะเทศกาล]
 

*บัตรประเภทหนึ่งวันสำหรับ 31 ธ.ค.*

ประเภทบัตร

ราคาบัตร 

บัตร Full-Time Count Down
เวลาที่ใช้ได้ (09:00-02:00 น. วันถัดมา)
บัตรผ่านประตู + เครื่องเล่น 50 ชนิด 

[ผู้ใหญ่]9,850 เยน
[เยาวชน]8,400 เยน
[เด็ก]8,400 เยน

บัตร Count Down ช่วงที่ 1
เวลาที่ใช้ได้ (09:00-19:00 น.)
บัตรผ่านประตู + เครื่องเล่น 50 ชนิด

[ผู้ใหญ่]6,950 เยน
[เยาวชน]5,950 เยน
[เด็ก]4,600 เยน

บัตร Count Down ช่วงที่  2
เวลาที่ใช้ได้ (18:00-02:00 น. วันถัดมา)
บัตรผ่านประตู + เครื่องเล่น 50 ชนิด

[ผู้ใหญ่]7,950 เยน
[เยาวชน]6,950 เยน
[เด็ก]6,950 เยน

 
■ แขกที่พักโรงแรมในเครือในวันที่ 30 ธ.ค. และเช็คเอ้าท์ในวันที่ 31 ธ.ค. ไม่ต้องใช้บัตรผ่านประตู
ในวันที่เช็คเอ้าท์ (ไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้)
    ※ เมื่อเช็คเอ้าท์และออกจากสวนสนุก ท่านยังสามารถใช้รถรับ-ส่งของโรงแรมได้จนถึงบริเวณทางเข้าสวนสนุก
    ※ โรงแรมในเครือข้างต้น: โฮเตลยุโรป ฟอร์เรสวิลล่า โรงแรมวอเตอร์มาร์ค
■ แขกประเภทหนึ่งวันหรือแขกที่พักแบบต่อเนื่องอื่นๆ ต้องมี "บัตร Count Down" บัตรเฉพาะสำหรับวันที่ 31 ธ.ค.
■ บัตรสิทธิพิเศษเพื่อกลับเข้าไปในสวนสนุกอีกครั้งของโรงแรมในสวนสนุก 3 แห่ง (โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม และฟอร์เรสวิลล่า) สำหรับวันที่ 30 และ 31 ธ.ค.
    (วันที่เช็คเอ้าท์: 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค.) ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่เข้าพัก
■ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า
■ สามารถซื้อ "บัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างใกล้ชิด
    (※ "บัตร Count Down" ไม่รวมบัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ)
 
★ บริษัทที่จำหน่าย "บัตร Count Down"
* HIS  http://www.his-korea.com/
* บริษัท Tour Baksa http://www.tourbaksa.com/