บัตรพิเศษสำหรับวันที่ 31 มี.ค. งานแข่งขันดอกไม้ไฟฤดูใบไม้ผลิครั้งแรกในคิวชู
HTBThailand2018.02.26 16:02:41จำนวนเข้าชม 2326

* ประเภทบัตรสำหรับวันที่ 31 มี.ค. *

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน 

พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]7,400 เยน
[เยาวชน]6,400 เยน
[เด็ก]5,000 เยน
[ผู้สูงอายุ]6,900 เยน

พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 30-31 มีนาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]12,800 เยน
[เยาวชน]10,800 เยน
[เด็ก]8,800 เยน
[ผู้สูงอายุ]12,300 เยน

พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 29-31 มีนาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]16,400 เยน
[เยาวชน]14,900 เยน
[เด็ก]11,600 เยน
[ผู้สูงอายุ]15,900 เยน

บัตรเข้าชม
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้

[ผู้ใหญ่]4,900 เยน
[เยาวชน]3,900 เยน
[เด็ก]2,600 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,900 เยน

* ประเภทบัตรสำหรับเข้าชมช่วงเย็น วันที่ 31 มี.ค. *

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาสปอร์ตมูนไลต์ 3
เวลาที่สามารถใช้ได้ (15:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]6,000 เยน
[เยาวชน]5,200 เยน
[เด็ก]4,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]6,000 เยน

บัตรผ่านประตูหลัง 4 โมงเย็น
เวลาที่สามารถใช้ได้ (16:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้

[ผู้ใหญ่]4,400 เยน
[เยาวชน]3,400 เยน
[เด็ก]2,400 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,400 เยน

* ประเภทบัตรเข้าชมพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ วันที่ 31 มี.ค. *
โรงแรมในเครือที่จำหน่ายบัตร: โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอร์เรสวิลล่า โรงแรมเฮนน่า
โรงแรมโอคุระJR โรงแรมนิกโก้ โรงแรมวอเตอร์มาร์ค

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
เวลาที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
วันที่สามารถใช้ได้: 30-31 มีนาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]9,500 เยน
[เยาวชน]8,500 เยน
[เด็ก]7,000 เยน
[ผู้สูงอายุ]9,000 เยน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 30-31 มีนาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]11,400 เยน
[เยาวชน]10,400 เยน
[เด็ก]8,500 เยน
[ผู้สูงอายุ]10,800 เยน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 29-31 มีนาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]14,400 เยน
[เยาวชน]13,600 เยน
[เด็ก]11,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]13,800 เยน

  *พาสปอร์ต ประเภท 1 วันสำหรับกลับเข้าสวนสนุกวันถัดมา
เฉพาะแขกที่พักโรงแรมในเครือ
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[จำกัด]4,600 เยน

■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เยาวชน: วัยรุ่น/ เด็ก: อายุ 4 ปี-นักเรียนชั้นประถมศึกษา/ ผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป
สามารถซื้อ "บัตรที่นั่งสำหรับชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูใบไม้ผลิอย่างใกล้ชิดได้จากบูธจำหน่ายบัตรหน้างานและซื้อบัตรล่วงหน้าได้จากบริษัทนำเที่ยวด้านล่าง(※ บัตรผ่านประตูไม่รวมบัตรที่นั่งสำหรับชมดอกไม้ไฟ)
★ บริษัทนำเที่ยวที่จำหน่ายบัตรผ่านประตูและบัตรที่นั่งชมดอกไม้ไฟสำหรับงานเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูใบไม้ผลิครั้งแรกในคิวชู วันที่ 31 มี.ค.
* HIS http://www.his-korea.com/