ตารางเวลาและอัตราค่าบริการพิเศษ สถานี JR เฮาส์เทนบอส วันที่ 31 มีนาคม
HTBThailand2018.03.13 17:03:52จำนวนเข้าชม 3288

 

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

สายโอมุระ (大村線)
ไปไฮคิ (早岐)・ซาเซโบะ (佐世保)

สายโอมุระ (大村線)
ไปอิซาฮายะ (諫早)・นางาซากิ (長崎)

ไปไฮคิ (博多)

ไปซาเซโบะ (佐世保)

5 น.

15 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

6 น.

 

42 นาที

6 น.

15 นาที / 37 นาที

7 น.

 

41 นาที

7 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

8 น.

 

15 นาที / 52 นาที

8 น.

10 นาที/ 48 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

9 น.

46 นาที (เลขที่ 10 พิเศษ)

10 นาที

9 น.

39 นาที

10 น.

43 นาที (เลขที่ 12 พิเศษ)

03 นาที (ไฮคิ)/ 37 นาที

10 น.

32 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

11 น.

45 นาที (เลขที่ 14 พิเศษ)

35 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

11 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

12 น.

46 นาที (เลขที่ 16 พิเศษ)

34 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

12 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

13 น.

47 นาที (เลขที่ 18 พิเศษ)

36 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

13 น.

31 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

14 น.

46 นาที (เลขที่ 20 พิเศษ)

34 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

14 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

15 น.

47 นาที (เลขที่ 22 พิเศษ)

34 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

15 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

16 น.

08 นาที (เลขที่ 96)/46 นาที (เลขที่ 24)

34 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

16 น.

08 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/46 นาที

17 น.

47นาที (เลขที่ 26 พิเศษ)

23 นาที

17 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/ 44นาที

18 น.

49นาที (เลขที่ 28 พิเศษ)

21 นาที / 40 นาที

18 น.

33 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

19 น.

 

17 นาที / 49 นาที

19 น.

12นาที/ 44 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

20 น.

 

20 นาที / 53 นาที

20 น.

15นาที

21 น.

 

20 นาที / 53 นาที

21 น.

15 นาที (อิซาฮายะ 諫早)/ 53 นาที

22 น.

11 นาที (เลขที่ 72 พิเศษ)

16 นาที /36 นาที / 50 นาที

22 น.

12 นาที

23 น.

03 นาที (เลขที่ 74 พิเศษ)

19 นาที /37 นาที (ไฮคิ)

23 น.

31 นาที

24 น. 1 เม.ย.

16 นาที (เลขที่ 76 พิเศษ)

 

24 น. 1 เม.ย.

 

 
 * ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีแดงของรถไฟที่ไปฮาคาตะเป็นเวลาสำหรับรถไฟพิเศษที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน         

* หากท่านโดยสารรถไฟตามเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาด้านบน อาจจะต้องเปลี่ยนรถมากกว่า 1 ครั้ง จึงแนะนำให้ติดต่อขอรับตารางรถไฟ         
ได้ที่เคาน์เตอร์หน้าต่างสีเขียวสำหรับรถไฟ JR ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง         
* ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีฟ้า (ซีไซด์ไลเนอร์) เป็นเวลาสำหรับรถไฟความเร็วสูง         
* ตารางของรถไฟ(ความเร็วสูงบางช่วง)จอดที่สถานีมากกว่าเวลาที่ไฮไลต์ด้วยสีฟ้าของรถไฟความเร็วสูง (ซีไซด์ไลเนอร์)          
         
* ตารางรถไฟต้นฉบับ  http://www.jrkyushu-timetable.jp/cgi-bin/jr-k_time/tt_dep.cgi?c=28548