บัตรพิเศษสำหรับวันที่ 21 ก.ค. เทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนครั้งแรก
HTBThailand2018.07.02 12:07:52จำนวนเข้าชม 2036

 

* ประเภทบัตรสำหรับวันที่ 21 ก.ค. *

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน 

พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-23:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]7,300 เยน
[เยาวชน]6,300 เยน
[เด็ก]4,900 เยน
[ผู้สูงอายุ]6,800 เยน

พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 20-21 กรกฎาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]12,700 เยน
[เยาวชน]10,700 เยน
[เด็ก]8,700 เยน
[ผู้สูงอายุ]12,200 เยน

พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 19-21 กรกฎาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]16,400 เยน
[เยาวชน]14,900 เยน
[เด็ก]11,600 เยน
[ผู้สูงอายุ]15,900 เยน

บัตรเข้าชม
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-23:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้ 

[ผู้ใหญ่]4,800 เยน
[เยาวชน]3,800 เยน
[เด็ก]2,500 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,800 เยน

* ประเภทบัตรสำหรับเข้าชมช่วงเย็น วันที่ 21 ก.ค. *

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาาสปอร์ตมูนไลต์ 3
เวลาที่สามารถใช้ได้ (15:00-23:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]5,900 เยน
[เยาวชน]5,100 เยน
[เด็ก]4,200 เยน
[ผู้สูงอายุ]5,900 เยน

บัตรผ่านประตูหลัง 4 โมงเย็น
เวลาที่สามารถใช้ได้ (16:00-23:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้

[ผู้ใหญ่]4,200 เยน
[เยาวชน]3,200 เยน
[เด็ก]2,200 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,200 เยน

*ประเภทบัตรเข้าชมพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ วันที่ 21 ก.ค.*
โรงแรมในเครือที่จำหน่ายบัตร: โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอร์เรสวิลล่า โรงแรมเฮนน่า
โรงแรมโอคุระJR โรงแรมนิกโก้ โรงแรมวอเตอร์มาร์ค 

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
เวลาที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
วันที่สามารถใช้ได้: 20-21 กรกฎาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]9,400 เยน
[เยาวชน]8,400 เยน
[เด็ก]6,900 เยน
[[ผู้สูงอายุ]8,900 เยน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 20-21 กรกฎาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]11,300 เยน
[เยาวชน]10,300 เยน
[เด็ก]8,400 เยน
[ผู้สูงอายุ]10,700 เยน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 19-21 กรกฎาคม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]14,400 เยน
[เยาวชน]13,600 เยน
[เด็ก]11,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]13,800 เยน

พาสปอร์ต ประเภท 1 วันสำหรับกลับเข้าสวนสนุกวันถัดมา เฉพาะแขกที่พักโรงแรมในเครือ
    

     บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[จำกัด]4,600 เยน

 
■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เยาวชน: วัยรุ่น/ เด็ก: อายุ 4 ปี-นักเรียนชั้นประถมศึกษา/ ผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป
■ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า
■ สามารถซื้อ "บัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างใกล้ชิดได้จากบูธจำหน่ายบัตรหน้างาน
  (※ บัตรผ่านประตูไม่รวมบัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ)
★ บริษัทนำเที่ยวที่จำหน่ายบัตรสำหรับเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนครั้งแรก วันที่ 21 ก.ค.
 
  * HIS https://blog.naver.com/histours