บัตรพิเศษสำหรับวันที่ 22 ก.ย. เทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคิวชู
HTBThailand2018.08.20 11:08:57จำนวนเข้าชม 1882
 

* ประเภทบัตรสำหรับวันที่ 22 ก.ย.*

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]7,500 เยน
[ผู้สูงอายุ]7,000 เยน
[เด็ก]5,100 เยน
[ผู้สูงอายุ]7,000 เยน​

พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 21-22 ก.ย.
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]12,700 เยน
[ผู้สูงอายุ]12,200 เยน
[เด็ก]8,700 เยน
[ผู้สูงอายุ]12,200 เยน​

พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 20-22 ก.ย.
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]16,200 เยน
[ผู้สูงอายุ]15,700 เยน
[เด็ก]11,400 เยน
[ผู้สูงอายุ]15,700 เยน​

บัตรเข้าชม
เวลาที่สามารถใช้ได้ (09:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้ 

[ผู้ใหญ่]5,000 เยน
[ผู้สูงอายุ]5,000 เยน
[เด็ก]2,700 เยน
[ผู้สูงอายุ]5,000 เยน​

*ประเภทบัตรสำหรับเข้าชมช่วงเย็น วันที่ 22 ก.ย.*

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาาสปอร์ตมูนไลต์ 3
เวลาที่สามารถใช้ได้ (15:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]6,000 เยน
[ผู้สูงอายุ] 6,000 เยน
[เด็ก]4,300 เยน
[ผู้สูงอายุ] 6,000 เยน​

บัตรผ่านประตูหลัง 4 โมงเย็น
เวลาที่สามารถใช้ได้ (16:00-24:00 น.)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้

[ผู้ใหญ่]4,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,300 เยน
[เด็ก]2,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]4,300 เยน​

*ประเภทบัตรเข้าชมพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ วันที่ 22 ก.ย. *
โรงแรมในเครือที่จำหน่ายบัตร: โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอร์เรสวิลล่า โรงแรมเฮนน่า
โรงแรมโอคุระJR โรงแรมนิกโก้ โรงแรมวอเตอร์มาร์ค

ประเภทบัตร

ราคาขายหน้างาน

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
เวลาที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 15.00

น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)

วันที่สามารถใช้ได้: 21-22 ก.ย.
     บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]9,500 เยน
[ผู้สูงอายุ]9,000 เยน
[เด็ก]7,000 เยน
[ผู้สูงอายุ]9,000 เยน​

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 21-22 ก.ย.
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[ผู้ใหญ่]11,300 เยน
[ผู้สูงอายุ]10,700 เยน
[เด็ก]8,400 เยน
[ผู้สูงอายุ]10,700 เยน​

พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
วันที่สามารถใช้ได้: 20-22 ก.ย.
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท 

[ผู้ใหญ่]14,200 เยน
[ผู้สูงอายุ]13,600 เยน
[เด็ก]11,100 เยน
[ผู้สูงอายุ]13,600 เยน​

    *พาสปอร์ต ประเภท 1

 วันสำหรับกลับเข้าสวนสนุกวันถัดมา

เฉพาะแขกที่พักโรงแรมในเครือ
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท

[จำกัด]4,700 เยน

 
■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เยาวชน: วัยรุ่น/ เด็ก: อายุ 4 ปี-นักเรียนชั้นประถมศึกษา/ ผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป
■ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า
■ สามารถซื้อ "บัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างใกล้ชิดได้จากบูธจำหน่ายบัตรหน้างานและบริษัทนำเที่ยว HIS
  (※ บัตรผ่านประตูไม่รวมบัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ)
 
  ★ บริษัทนำเที่ยวที่จำหน่ายบัตรสำหรับเทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคิวชู วันที่ 22 ก.ย.
  * HIS http://www.his-korea.com/