31 ธันวาคม เทศกาลดอกไม้ไฟ Count Down บัตรเฉพาะเทศกาล
HTBThailand2018.11.19 10:11:02จำนวนเข้าชม 1738
 
*บัตร Full-Time Count Down (9.00-2.00 น. วันถัดมา)*              
ประเภทบัตร ราคาบัตร               
บัตร Full-Time Count Down
ราคาขายถึงวันที่ 24 ธ.ค. (จ.)
[ผู้ใหญ่]9,400 เยน
[เด็ก]8,400 เยน
             
บัตร Full-Time Count Down
ราคาขายระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. (อ.) -
30 ธ.ค. (อา)

[ผู้ใหญ่]9,600 เยน
[เด็ก]8,600 เยน
             
บัตร Full-Time Count Down
ราคาขายหน้างานวันที่ 31 ธ.ค. (จ.)
[ผู้ใหญ่]9,900 เยน
[เด็ก]8,900 เยน
             
*บัตร After 6 Count Down (18.00-2.00 น. วันถัดมา)*              
ประเภทบัตร ราคาบัตร               
บัตร After 6 Count Down
ราคาขายถึงวันที่ 24 ธ.ค. (จ.)
[ผู้ใหญ่]8,400 เยน
[เด็ก]7,400 เยน
             
บัตร After 6 Count Down
ราคาขายระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. (อ.) -
30 ธ.ค. (อา)

[ผู้ใหญ่]8,600 เยน
[เด็ก]7,600 เยน
             
บัตร After 6 Count Down
ราคาขายหน้างานวันที่ 31 ธ.ค. (จ.)
[ผู้ใหญ่]8,900 เยน
[เด็ก]7,900 เยน
             
                     
■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เด็ก: อายุ 4 ปี-เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)              
■ นอกจากเวลาใช้ที่ต่างกัน สามารถใช้บัตร Count Down ได้เหมือนกับวันที่ 31  ธ.ค. ประเภทอื่น (พาสปอร์ตประเภท 1 วัน)     
■ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า