ตารางเวลาและอัตราค่าบริการพิเศษ สถานี JR เฮาส์เทนบอส วันที่ 31 ธันวาคม
HTBThailand2018.12.21 15:12:05จำนวนเข้าชม 29998

 

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

สายโอมุระ (大村線)
ไปไฮคิ (早岐)・ซาเซโบะ (佐世保)

สายโอมุระ (大村線)
ไปอิซาฮายะ (諫早)・นางาซากิ (長崎)

ไปไฮคิ (博多)

ไปซาเซโบะ (佐世保) 

05 น.

15 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

06 น.

 

42 นาที 

06 น.

15 นาที / 37 นาที 

07 น.

 

41 นาที 

07 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

08 น.

 

15 นาที / 52 นาที 

08 น.

10 นาที / 48 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

09 น.

46 นาที (No. 10 พิเศษ)

10 นาที 

09 น.

39 นาที 

10 น.

43 นาที (No. 12 พิเศษ)

03 นาที (ไฮคิ)/ 37 นาที 

10 น.

32 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

11 น.

45 นาที (No. 14 พิเศษ)

35 นาที 

11 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

12 น.

46 นาที (No. 16 พิเศษ)

34 นาที 

12 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

13 น.

47 นาที (No. 18 พิเศษ)

36 นาที 

13 น.

31 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

14 น.

46 นาที (No. 20 พิเศษ)

34 นาที 

14 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

15 น.

47 นาที (No. 22 พิเศษ)

34 นาที 

15 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

16 น.

46 นาที (No. 24 พิเศษ)

34 นาที 

16 น.

08 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/ 46 นาที 

17 น.

47 นาที (No. 26 พิเศษ)

23 นาที 

17 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/ 44 นาที 

18 น.

 

21 นาที / 40 นาที 

18 น.

33 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

19 น.

 

17 นาที / 49 นาที 

19 น.

12 นาที / 44 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

20 น.

 

20 นาที / 53 นาที 

20 น.

15 นาที 

21 น.

 

20 นาที 

21 น.

15 นาที (อิซาฮายะ 諫早)/ 53 นาที 

22 น.

 

16 นาที / 50 นาที 

22 น.

12 นาที 

23 น.

 

37 นาที (ไฮคิ)

23 น.

 

24 น. 1 ม.ค.

40 นาที (No. 70 พิเศษ)

20 นาที 

24 น. 1 ม.ค..

40 นาที 

1 น. 1 ม.ค.

10 นาที (No. 72 พิเศษ)

00 นาที /30 นาที 

1 น. 1 ม.ค.

42 นาที 

2 น. 1 ม.ค.

7 นาที (No. 74)/ 40 นาที (No. 76)

01 นาที /31 นาที 

2 น. 1 ม.ค.

20 นาที 

          
* ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีแดงของรถไฟไปฮาคาตะเป็นเวลาสำหรับรถไฟพิเศษที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน   
* เวลาด้านบนเป็นเวลาสำหรับรถไฟที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน ท่านสามารถโดยสารรถไฟตามเวลาอื่นที่ไม่ไฮไลต์โดยการเปลี่ยนรถ 
* หากท่านโดยสารรถไฟตามเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาด้านบน อาจจะต้องเปลี่ยนรถมากกว่า 1 ครั้ง จึงแนะนำให้ติดต่อขอรับตารางรถไฟ
   ได้ที่เคาน์เตอร์หน้าต่างสีเขียวสำหรับรถไฟ JR ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง     
* ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีฟ้า (ซีไซด์ไลเนอร์) เป็นเวลาสำหรับรถไฟความเร็วสูง     
          
* ตารางรถไฟต้นฉบับhttp://www.jrkyushu-timetable.jp/cgi-bin/jr-k_time/tt_dep.cgi