☆ ตารางเวลาและอัตราค่าบริการพิเศษ สถานี JR เฮาส์เทนบอส วันที่ 30 มีนาคม
HTBThailand2019.03.18 10:03:35จำนวนเข้าชม 1618
 

เวลาเดินรถไฟ

สายโอมุระ (大村線)
ไปไฮคิ (早岐)・ซาเซโบะ (佐世保)

สายโอมุระ (大村線)
ไปอิซาฮายะ (諫早)・นางาซากิ (長崎)

ไปไฮคิ (博多)

ไปซาเซโบะ (佐世保) 

05 น.

15 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

06 น.

 

42 นาที 

06 น.

15 นาที / 37 นาที 

07 น.

 

41 นาที 

07 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

08 น.

 

15 นาที / 52 นาที 

08 น.

10 นาที / 48 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

09 น.

46 นาที (เลขที่ 10 พิเศษ)

10 นาที 

09 น.

39 นาที 

10 น.

43 นาที (เลขที่ 12 พิเศษ)

03 นาที(ไฮคิ 早岐)/ 37 นาที 

10 น.

32 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

11 น.

45 นาที (เลขที่ 14 พิเศษ)

35 นาที 

11 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

12 น.

46 นาที (เลขที่ 16 พิเศษ)

34 นาที 

12 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

13 น.

47 นาที (เลขที่ 18 พิเศษ)

36 นาที 

13 น.

31 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

14 น.

46 นาที (เลขที่ 20 พิเศษ)

34 นาที 

14 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

15 น.

47 นาที (เลขที่ 22 พิเศษ)

34 นาที 

15 น.

30 นาที (ความเร็วสูงบางช่วง)

16 น.

46 นาที (เลขที่ 24 พิเศษ)

34 นาที 

16 น.

08 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/ 46 นาที 

17 น.

47 นาที (เลขที่ 26 พิเศษ)

23 นาที 

17 น.

13 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)/ 44 นาที 

18 น.

 

21 นาที / 40 นาที 

18 น.

33 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

19 น.

 

17 นาที / 49 นาที 

19 น.

12 นาที / 44 นาที ผ่านนากาโยะ (長与)

20 น.

 

20 นาที / 53 นาที 

20 น.

15 นาที 

21 น.

 

20 นาที / 53 นาที 

21 น.

15 นาที (อิซาฮายะ 諫早)/ 53 นาที 

22 น.

11 นาที (เลขที่ 72 พิเศษ)

16 นาที / 50 นาที 

22 น.

12 นาที 

23 น.

03 นาที (เลขที่ 74 พิเศษ)

19 นาที /37 นาที (ไฮคิ 早岐)

23 น.

 

24 น. 31 มี.ค.

 

 

24 น. 1 เม.ย.

 

 
 * ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีแดงของรถไฟที่ไปฮาคาตะเป็นเวลาสำหรับรถไฟพิเศษที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน         

* หากท่านโดยสารรถไฟตามเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาด้านบน อาจจะต้องเปลี่ยนรถมากกว่า 1 ครั้ง จึงแนะนำให้ติดต่อขอรับตารางรถไฟ         
ได้ที่เคาน์เตอร์หน้าต่างสีเขียวสำหรับรถไฟ JR (みどりの窓口) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง         
* ตารางที่ไฮไลต์ด้วยสีฟ้า (ซีไซด์ไลเนอร์) เป็นเวลาสำหรับรถไฟความเร็วสูง         
* มีสถานีที่รถไฟ (ความเร็วสูงบางช่วง) จอดมากกว่าเวลาที่ไฮไลต์ด้วยสีฟ้าของรถไฟความเร็วสูง (ซีไซด์ไลเนอร์)          
         
* ตารางรถไฟต้นฉบับ  http://www.jrkyushu-timetable.jp/cgi-bin/jr-k_time/tt_dep.cgi