สู้ๆ นะ คิวชู
HTBThailand2016.07.04 17:07:16จำนวนเข้าชม 6559

เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในคิวชู  เฮาส์เทนบอชได้ริเริ่มโครงการร่วมกับ H.I.S.ในการเยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่คุมาโมโตะตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาและหวังว่าผู้ประสบภัย

เหล่านี้จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด 

 

  

  

 

เฮาส์เทนบอช(ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ คิวชู) ยังคงเปิดให้บริการอยู่หลังจากวันที่ 14เมษายนแต่สืบเนื่องจากภัยพิบัติดังกล่าวเฮาส์เทนบอชได้จัดการหารือถึงหนทางที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับ

เกาะคิวชูอันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน 

 

หลังจากการหารือดังกล่าวจึงได้มีการริเริ่มโครงการ “สู้ๆ นะ คิวชู” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของคิวชู

 

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 

โครงการนี้จะดำเนินการไปทั่วประเทศโดยเฮาส์เทนบอชและกลุ่มบริษัทH.I.S (สำนักงานใหญ่อยู่ที่ชินจูกุโตเกียว) เบื้องต้นเฮาส์เทนบอชจะรวบรวมผลผลิตและอาหารจากท้องถิ่นที่มีรสชาติ

อร่อยและคุณภาพสูงของคุมาโมโตะโออิตะ และพื้นที่อื่นๆ ในคิวชู จะนำผลผลิตและอาหารดังกล่าวไปจำหน่ายหรือปรุงอาหารในร้านค้าและร้านอาหารในสวนสนุกและส่งเสริมการขายให้กับ

ลูกค้าอย่างกระตือรือล้น

 

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของคิวชูโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นเสียก่อน

※สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

 

นอกจากนี้บริษัทคิวซันโกะ (Kyusanko Corporation)ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทในเครือ H.I.S  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในคุมาโมโตะและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ

ความเสียหายให้กลับคืนสู่ปกติได้นั้นได้ดำเนินแผน “ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ รวมถึง การจัดให้มีบริการรถโรงเรียนสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย