สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
การแสดงละคร

Horizon Adventure Plus

สถานที่ท่องเที่ยว
เป้าหมายหนังสือเดินทาง
วันที่ฝนตกตกลง
ใช้ได้สำหรับคนท้อง
สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นได้
สนุกกับครอบครัว
สนุกกับ 3 ชั่วอายุคน
เมืองที่น่าสนใจ
พื้นที่
แอทแทรคชั่นทาวน์ D-4
ค่าธรรมเนียม
เป้าหมายหนังสือเดินทาง

วันที่เวลาทำการหมายเหตุ
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพุธที่ 10 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 20:05 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16;45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 20:05 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
14 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพุธที่ 17 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
21 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพุธที่ 24 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
28 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00【上映開始時間】9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:00※開始時間を過ぎてのご入場はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม09:00~20:00[เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25น. 19:05 20:00 * กรุณางดเข้าหลังเวลาเริ่ม โปรดทราบ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม09:00~20:00[เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25น. 19:05 20:00 * กรุณางดเข้าหลังเวลาเริ่ม โปรดทราบ
วันพุธที่ 31 สิงหาคม09:00~20:00[เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25น. 19:05 20:00 * กรุณางดเข้าหลังเวลาเริ่ม โปรดทราบ

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch

  • Facebook
  • Facebook
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • Instagram
  • Instagram
  • Youtube
  • Youtube

PageTop