สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
ยานพาหนะ

รถเข็นแท็กซี่

สถานที่ท่องเที่ยว
ยานพาหนะ / อื่น ๆ
วันที่ฝนตกตกลง
มีข้อ จำกัด ในการใช้งาน
สะดวกสำหรับยานพาหนะและการเคลื่อนไหว
พื้นที่
อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
[รับไปยังปลายทาง] 300 เยนต่อคน (ประเภทรถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร) / [House Ten Boss เที่ยวชม 1 รอบ] 20 นาที / 2,200 เยน 30 นาที / 3,000 เยน ~ (สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก / ความจุ 4) ชื่อ)
แผนที่ภายใน

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch

  • Facebook
  • Facebook
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • Instagram
  • Instagram
  • Youtube
  • Youtube

PageTop