สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
ยานพาหนะ
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของเมืองจากเรือ

เรือลาดตระเวนคลอง

ยานพาหนะ / อื่น ๆ
เป้าหมายหนังสือเดินทาง
วันที่ฝนตกตกลง
แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถเพลิดเพลินได้
ใช้ได้สำหรับคนท้อง
สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นได้
สะดวกสำหรับยานพาหนะและการเคลื่อนไหว
สนุกกับครอบครัว
สนุกกับ 3 ชั่วอายุคน
สนุกกับเพื่อน ๆ
สนุกกับคู่รัก
พื้นที่ต้อนรับ
ทาวเวอร์ซิตี้
พื้นที่
พื้นที่ต้อนรับ A-4
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
แผนที่ภายใน

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch

  • Facebook
  • Facebook
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • Instagram
  • Instagram
  • Youtube
  • Youtube

PageTop