สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
มหรสพ

DRAGON WORLD TOUR

สถานที่ท่องเที่ยว
เป้าหมายการจำหน่ายตั๋วหมายเลข
เป้าหมายหนังสือเดินทาง
มีข้อ จำกัด ในการใช้งาน
VR
สนุกกับครอบครัว
สนุกกับ 3 ชั่วอายุคน
สนุกกับเพื่อน ๆ
สนุกกับคู่รัก
เมืองอัมสเตอร์ดัม
พื้นที่
อัมสเตอร์ดัมซิตี้ G-11
ค่าธรรมเนียม
เป้าหมายหนังสือเดินทาง

วันที่เวลาทำการหมายเหตุ
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม09:00~21:00
วันพุธที่ 10 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
14 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันพุธที่ 17 สิงหาคม09:00~21:00
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม09:00~21:00
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม09:00~21:00
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
21 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม09:00~21:00
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม09:00~21:00
วันพุธที่ 24 สิงหาคม09:00~21:00
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม09:00~21:00
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม09:00~21:00
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
28 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะมีการแจกจ่ายตั๋วหมายเลขและจะสิ้นสุดทันทีที่บัตรหมด ลูกค้าที่ไม่มีหมายเลขตั๋วก็สามารถใช้งานได้หลังจากรับทราบเวลารอแล้ว * แผนกต้อนรับอาจปิดเร็วกว่าเวลาปิดทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม09:00~20:00
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม09:00~20:00
วันพุธที่ 31 สิงหาคม09:00~20:00

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch

  • Facebook
  • Facebook
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • Instagram
  • Instagram
  • Youtube
  • Youtube

PageTop