สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
มหรสพ

ดินแดนไดโนเสาร์

สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านค้า
เป้าหมายหนังสือเดินทาง
วันที่ฝนตกตกลง
แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถเพลิดเพลินได้
ใช้ได้สำหรับคนท้อง
สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นได้
สนุกกับครอบครัว
สนุกกับ 3 ชั่วอายุคน
เมืองที่น่าสนใจ
พื้นที่
สถานที่น่าสนใจเมือง D-8
ค่าธรรมเนียม
เป้าหมายหนังสือเดินทาง

วันที่เวลาทำการหมายเหตุ
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพุธที่ 10 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
14 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
21 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
28 สิงหาคม (อาทิตย์)09:00~21:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม09:00~20:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม09:00~20:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ
วันพุธที่ 31 สิงหาคม09:00~20:00* ตะกร้าไดโนเสาร์ (สระบอล) ปิดให้บริการ

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch

  • Facebook
  • Facebook
  • พูดเบาและรวดเร็ว
  • Instagram
  • Instagram
  • Youtube
  • Youtube

PageTop