สถานที่ท่องเที่ยว

~คิดส์เวิลด์~ป่าแฟนตาซี

สถานที่เล่นกีฬาในร่มสำหรับเด็กที่มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นมากมาย เช่น เชือกตาข่าย ชิงช้า แทรมโพลีน และสไลเดอร์ในป่าขนาดใหญ่ ตั้งแต่วินาทีที่คุณก้าวเข้ามา โลกที่เหมือนหนังสือภาพจะแผ่ขยายออกไป และคุณสามารถเล่นเหมือนคนแคระได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทารก ดังนั้นจึงปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

ชื่อสถานที่ ~คิดส์เวิลด์~ป่าแฟนตาซี
สถานที่ เมืองท่องเที่ยว D-6

・เด็กอายุไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
・เวลารับสุดท้ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด

เมืองท่องเที่ยว D-6

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันพุธที่ 13 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 09:30 ~ 19:10 ไม่มีวงจร
จำนวนคนสูงสุด: 150 คน (ไม่จองออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันพุธที่ 20 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันพุธที่ 27 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 09:30 ~ 20:40 เริ่มทุกชั่วโมง 10 นาที 40 นาที เวลาประสบการณ์: สูงสุด 25 นาที
จำนวนคนสูงสุด: 150 (สามารถจองผ่านเว็บได้)
PageTop