สวนสไตล์บาโรกที่ยื่นออกไปนอกอาคารของพระราชวังฮัสเทนบอส ตั้งอยู่ในสวนที่สวยงามแห่งนี้มีการแสดงประดับไฟอันตระการตาพร้อมดนตรีแสงสีและน้ำพุทุกคืน โปรดดูภาพที่น่าอัศจรรย์

■เวลา โปรดตรวจสอบหน้ากำหนดการกิจกรรมสำหรับเวลาจัด
■ Place Palace House Tenbos Honen
■ค่าธรรมเนียม・ เป้าหมายหนังสือเดินทาง
* ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางเท่านั้น

ลานด้านหน้าพระราชวัง Haustenbos
ตรวจสอบด้วย!