กำหนดการกิจกรรม

การแสดงไฟส่องสว่าง

แฟนตาเซียแห่งแสง

การแสดงกลางคืนจะจัดขึ้นในพื้นที่ใหม่ "Fantasia City of Light"
เพลิดเพลินกับการแสดงแสงสีและดนตรีที่มีศูนย์กลางอยู่รอบโดมสี่เหลี่ยม

สถานที่
ไลท์แฟนตาเซียซิตี้เอ ฟ -1
วันที่จัดงาน
7月7日~9月9日
ต้องใช้เวลา
ประมาณ 6 นาที
เวลาเปิด
07/0719:45~、20:15~、20:45~
07/0819:45~、20:15~、20:45~
07/0919:45~、20:15~、20:45~、21:15~、21:45~
07/1019:45~、20:15~、20:45~
07/1119:45~、20:15~、20:45~
07/1219:45~、20:15~、20:45~
07/1319:45~、20:15~、20:45~
07/1419:45~、20:15~、20:45~
07/1519:45~、20:15~、20:45~
07/1619:45~、20:15~、20:45~、21:15~、21:45~
07/1719:45~、20:15~、20:45~、21:15~、21:45~
07/1819:45~、20:15~、20:45~
07/1919:45~、20:15~、20:45~
07/2019:45~、20:15~、20:45~
07/2119:45~、20:15~、20:45~
07/2219:45~、20:15~、20:45~
07/23วันที่จัดขึ้น
07/24วันที่จัดขึ้น
07/25วันที่จัดขึ้น
07/26วันที่จัดขึ้น
07/27วันที่จัดขึ้น
07/28วันที่จัดขึ้น
07/29วันที่จัดขึ้น
07/30วันที่จัดขึ้น
07/31วันที่จัดขึ้น
08/01วันที่จัดขึ้น
08/02วันที่จัดขึ้น
08/03วันที่จัดขึ้น
08/04วันที่จัดขึ้น
08/05วันที่จัดขึ้น
08/06วันที่จัดขึ้น
08/07วันที่จัดขึ้น
08/08วันที่จัดขึ้น
08/09วันที่จัดขึ้น
08/10วันที่จัดขึ้น
08/11วันที่จัดขึ้น
08/12วันที่จัดขึ้น
08/13วันที่จัดขึ้น
08/14วันที่จัดขึ้น
08/15วันที่จัดขึ้น
08/16วันที่จัดขึ้น
08/17วันที่จัดขึ้น
08/18วันที่จัดขึ้น
08/19วันที่จัดขึ้น
08/20วันที่จัดขึ้น
08/21วันที่จัดขึ้น
08/22วันที่จัดขึ้น
08/23วันที่จัดขึ้น
08/24วันที่จัดขึ้น
08/25วันที่จัดขึ้น
08/26วันที่จัดขึ้น
08/27วันที่จัดขึ้น
08/28วันที่จัดขึ้น
08/29วันที่จัดขึ้น
08/30วันที่จัดขึ้น
08/31วันที่จัดขึ้น
09/01วันที่จัดขึ้น
09/02วันที่จัดขึ้น
09/03วันที่จัดขึ้น
09/04วันที่จัดขึ้น
09/05วันที่จัดขึ้น
09/06วันที่จัดขึ้น
09/07วันที่จัดขึ้น
09/08วันที่จัดขึ้น
09/09วันที่จัดขึ้น
 

เวลา "กำหนด" ข้างต้นจะประกาศทันทีที่มีการตัดสินใจ

คลิกที่นี่เพื่อดูพื้นที่การถือครอง
[ขยาย]

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch


PageTop