เมนู

โปรดระวังอีเมลที่น่าสงสัยซึ่งปลอมตัวเป็น Huis Ten Bosch


เราได้ยืนยันอีเมลสั้น ๆ ที่น่าสงสัยซึ่งโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ Huis Ten Bosch และนำไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

当社ではショートメールにてキャンペーン等の当選のご連絡をすることはございませんので、身に覚えのないメールに掲載されているURLにはアクセスせずに、メールの削除をお願いいたします。


■กรณี①

ส่งออกอีเมล

- ชนะ! ตรวจสอบตอนนี้ / ดูรายละเอียด

(ここに不正なWebサイトへのURLが記載されています)


■กรณีที่ 2

ส่งออกอีเมล

- ขอแสดงความยินดี!

(ここに不正なWebサイトへのURLが記載されています)ตรวจสอบด้วย!
PageTop