Gourmet

ทาวเวอร์ซิตี้เทอเรซ

ศูนย์อาหารกลางแจ้งที่ตั้งอยู่เชิงหอคอยสัญลักษณ์ ดมโทรุน พร้อมบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ริมคลอง เรียงรายไปด้วยร้านค้าพิเศษที่ขายเบอร์เกอร์และเคบับซาเซโบะ และมักจะคับคั่งไปด้วยผู้คน เพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันหรูหรา ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วย

ชื่อสถานที่ ทาวเวอร์ซิตี้เทอเรซ
สถานที่ เอช-2 เมืองหอคอย
Tower City Terrace (หน้าจุดขึ้นลงคลองครุยเซอร์)
งบประมาณ ซาเซโบเบอร์เกอร์ 750 เยน~ เครื่องดื่ม 350 เยน~

・เวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงหรือร้านอาจปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่นๆ

เมนู

ค็อกเทลต่างๆ (โซดาแคสซิส)

เคบับไก่

เบอร์เกอร์พิเศษ

เอช-2 ทาวเวอร์ ซิตี้

วันที่ เวลาทำการ ปิดกลาง หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพุธที่ 6 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพุธที่ 13 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพุธที่ 20 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพุธที่ 27 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 11:00 ~ 18:00
PageTop