โรงแรมที่จัดการโดยตรง Haustenbos เป็นสถานที่พักที่ได้รับการรับรองของ "Team Nagasaki Safety"

"Team Nagasaki Safety" เป็นระบบการรับรองความปลอดภัยและความปลอดภัยที่เมืองนางาซากิเมืองอุนเซ็นและเมืองซาเซโบะทำงานร่วมกันเป็นทีม
โรงแรมที่มีการจัดการโดยตรง Haustenbos ได้ดำเนินการตาม 10 แนวทางของ "Team Nagasaki Safety" และได้รับการรับรองนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด>