การจองที่พัก RESERVATION

  • ค้นหาแผนที่พัก
  • ค้นหาแผนพร้อมตั๋ว

วันที่เข้าพัก

から
まで

จำนวนผู้เข้าพัก

/ ห้อง

จำนวนห้องพัก

วิธีการดึงข้อมูล

ตามแผนที่พัก
ตามประเภทห้อง
ค้นหาตามราคา

วันที่มาถึง

จำนวนผู้เข้าพัก

/ ห้อง

จำนวนห้องพัก

วิธีการดึงข้อมูล

by package plans
By room type
Search by price

วันที่มาถึง

จำนวนผู้เข้าพัก

/ ห้อง

จำนวนห้องพัก

วิธีการดึงข้อมูล

by package plans
By room type
Search by price

도착일

손님수

/ 객실

객실수

검색วิธีการ

패키지 계획에 따라
객실 유형별
가격으로 검색

วันที่มาถึง

จำนวนผู้เข้าพัก

/ พวง

ปริมาณท่อ

วิธีการกู้คืน

按套餐计划
按房间类型
按价格搜索

วันที่มาถึง

บุคคลทั่วไป

/ ฟุซามะ

房間的數量

ค้นหา

按套餐計劃
按房間類型
按價格搜索

การจองโรงแรม

TEL:0570-064-300

* คุณสามารถ สมัคร GoTo Travel ได้ทางออนไลน์ เท่านั้น

การจองและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและบาร์

TEL:0570-064-110

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าเรียนและกิจกรรมต่างๆ

TEL:0570-064-110

การจองโรงแรม

TEL:0570-064-300

* คุณสามารถ สมัคร GoTo Travel ได้ทางออนไลน์ เท่านั้น

สอบถามเกี่ยวกับแผนที่พักพร้อมตั๋วเครื่องบิน

TEL:0570-039-866

การจองและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและบาร์

TEL:0570-064-110

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าเรียนและกิจกรรมต่างๆ

TEL:0570-064-110