ได้รับการยกเลิก "มาตรการสำคัญเช่นการป้องกันการแพร่กระจาย" ในจังหวัดนางาซากิ
หลังวันที่ 7 มีนาคม (วันจันทร์), เราจะกลับมาทำธุรกิจบางอย่าง

● กลุ่มอาหารค่ำ ・ เปิดให้บริการเฉพาะกฎบัตร
เริ่มต้นธุรกิจอาหารเช้า/อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

วันที่เช่าเหมาลำ: