การจอง ที่พัก ปิด
  • การจองโรงแรม
  • พร้อมตั๋ว

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

* โปรดเลือกวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์ตามลำดับ

02.ハウステンボスまでのアクセス 02.TO HUIS TEN BOSCH

เมื่อไปที่ Haustenbos การคมนาคมเป็นหนึ่งในความสุข
การเดินทางด้วยวิธีต่างๆเช่นทางรถไฟรถประจำทางรถยนต์และเรือจะทำให้การเดินทางของคุณน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

จากสนามบินฟุกุโอกะ / ฮากาตะ

โดยรถไฟ (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

สนามบินฟุกุโอกะ→ (5 นาทีโดยรถไฟใต้ดิน) →สถานีฮากาตะ→ (1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถด่วนพิเศษ“ House Ten Boss”) → Haus Ten Boss

โดยรถบัสด่วน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 56 นาที)

สถานีขนส่งฮากาตะ→ศูนย์รถบัสเทนจิน→สนามบินฟุกุโอกะ (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) →โมโตยามะความเร็วสูง→ (รถบัสนิชิฮิ / รถบัสความเร็วสูงนิชิเท็ตสึ) →ฮาอุสเทนโบส

โดยรถยนต์ (ระยะเวลาที่ต้องการ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที)

Taishofu IC → (ทางด่วนคิวชู) → Tosu JCT → (ทางด่วนนางาซากิ) → Takeo JCT → (ทางด่วน Nishi Kyushu) → Sasebo Oto IC → (ทางหลวงแผ่นดิน 205) → Haustenbos

PAGE TOP

จากสนามบินนางาซากิ

โดยเรือ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

สนามบินนางาซากิ→ (นั่งเรือความเร็วสูงประมาณ 50 นาที) →ฮัสเทนโบส

โดยรถบัส (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 50 นาที)

สนามบินนางาซากิ→ (นั่งรถบัสประมาณ 50 นาที) →ฮัสเทนบอส

เชื่อมสนามบินนางาซากิและโรงแรมยุโรป

"แอร์พอร์ตบัส" ดำเนินการ

PAGE TOP

จากเมืองนางาซากิ

โดยรถไฟ (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

สถานีนางาซากิ→ (สายหลักนางาซากิ / สายโอมุระ,“ ซีไซด์ไลน์เนอร์” อย่างรวดเร็ว) →ฮัสเทนโบส

โดยรถบัสด่วน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 1 ชั่วโมง 21 นาที)

หน้าสถานีนางาซากิ→สะพานชูโอ→ (รถบัสประจำจังหวัดนางาซากิ) →ฮาอุสเทนโบส
* 2 เที่ยวบินต่อวันเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

PAGE TOP
PAGE TOP

จากด่านเก็บเงินรอบ Haustenbos

โดยรถยนต์ (ประมาณ 25 นาทีจากทางด่วน Nagasaki / Higashi-Kobe IC ประมาณ 10 นาทีจากทางด่วน Nishi-Kyushu / Oto IC)

ทางด่วนนางาซากิ / Higashi Hebuchi IC → (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) → Haustenbos

ทางด่วน Nishikyushu / Oto IC → (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) → Haustenbos

PAGE TOP

จากโตเกียว

โดยเครื่องบิน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

สนามบินฮาเนดะ→ (นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วโมง 40 นาที) →สนามบินนางาซากิ→ (นั่งเรือความเร็วสูง 50 นาที) →ฮัสเทนบอส

โดยรถไฟ (ระยะเวลาที่ต้องการ: ประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที)

สถานีโตเกียว→ (5 ชั่วโมง 5 นาทีโดยรถไฟชินคันเซ็น“ โนโซมิ”) →สถานีฮากาตะ→ (1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถด่วนพิเศษ“ House Ten Boss”) → Haus Ten Boss

PAGE TOP

จากนาโกย่า

โดยเครื่องบิน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

สนามบินนาโกย่า→ (นั่งเครื่องบิน 90 นาที) →สนามบินนางาซากิ→ (นั่งเรือความเร็วสูง 50 นาที) →ฮัสเทนบอส

โดยรถไฟ (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)

สถานีนาโกย่า→ (ชินคันเซ็น“ โนโซมิ”“ ฮิคาริ”) →สถานีฮากาตะ→ (1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถด่วนพิเศษ“ House Ten Boss”) → Haus Ten Boss

PAGE TOP

จากโอซาก้า

โดยเครื่องบิน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 2 ชั่วโมง)

สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) → (1 ชั่วโมง 10 นาทีโดยเครื่องบิน) →สนามบินนางาซากิ→ (นั่งเรือความเร็วสูง 50 นาที) →ฮัสเทนโบส

โดยเครื่องบิน (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที)

สนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) → (1 ชั่วโมง 10 นาทีโดยเครื่องบิน) →สนามบินฟุกุโอกะ→ (5 นาทีโดยรถไฟใต้ดิน) →สถานีฮากาตะ→ (1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถด่วนพิเศษ“ House Ten Boss”) → Haus Ten Boss

โดยรถไฟ (เวลาที่ต้องการ: ประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที)

สถานีชินโอซาก้า→ (2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถไฟชินคันเซ็น) →สถานีฮากาตะ→ (1 ชั่วโมง 40 นาทีโดยรถด่วนพิเศษ“ House Ten Boss”) → Haus Ten Boss