ข้อสังเกต

ข่าว

ข้อสังเกต

บินตรงสู่สนามบินนางาซากิ! ข้อมูลรถรับส่งฟรี

รถรับส่งฟรี (ต้องจองล่วงหน้า) สำหรับการใช้งานพิเศษของ Hotel Europe Hotel Amsterdam ให้บริการระหว่างสนามบิน Nagasaki และ Haustenbos

เป้าหมาย แขกของโรงแรมยุโรป
ค่าธรรมเนียม ฟรี (* ต้องจองล่วงหน้า)
วิธีใช้ ระบบจองล่วงหน้าทางเว็บจนถึง 18:00 น. ของวันก่อน
* ตามลำดับก่อนหลัง
※จะปิดทันทีที่มีความจุ

คลิกที่นี่เพื่อจองจากเว็บ>
สถานที่ออกเดินทาง / มาถึง ด้านหน้าโรงแรมยุโรปทางเข้าทิศตะวันตกป้ายรถประจำทางสนามบินนางาซากิ
(เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ Haustenbos จะแนะนำคุณไปยังสถานที่ขึ้นเครื่อง)
หมายเหตุ * หากคุณไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้เช่นเมื่อที่นั่งเต็มสามารถใช้วิธีการเข้าถึงต่อไปนี้ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่อ Nishihi Bus>
คลิกที่นี่เพื่อดู Yasuda Kisen>

ข้อควรระวังในการใช้งาน

* หากคุณมีการจองและขึ้นเครื่องจากสนามบินนางาซากิโปรดส่งที่โต๊ะ Haustenbos ในสนามบินนางาซากิล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที
* ลูกค้าที่ทำการจองกรุ๊ปทัวร์ผ่าน บริษัท ท่องเที่ยวและผู้ที่ทำการจองแบบกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งฟรีพิเศษนี้
หลังจากตรวจสอบเนื้อหาข้างต้นแล้วโปรดจองล่วงหน้าหากคุณต้องการใช้
* อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากสภาพถนนดังนั้นโปรดใช้เวลาให้มาก

เวลาทำการ

2021/3/31~2021/9/30

※2021/10/1以降の運行時間は、決まり次第掲載いたします。運行時間掲載後よりご予約いただけます。

ถึงสนามบินนางาซากิ
จาก Hotel Amsterdam 7:30 9:00 10:10 11:30 13:00 15:00 18:20
จากโรงแรมยุโรป 7:35 9:05 10:15 11:35 13:05 15:05 18:25
เดินทางถึงสนามบินนางาซากิ 8:35 10:05 11:15 12:35 14:05 16:05 19:25
โรงแรมไปยุโรป
จากสนามบินนางาซากิ 9:50 11:20 12:20 13:35 15:35 17:25 20:25
เดินทางถึงโรงแรมยุโรป 10:50 12:20 13:20 14:35 16:35 18:25 21:25
เดินทางถึงโรงแรมอัมสเตอร์ดัม 10:55 12:25 13:25 14:40 16:40 18:30 21:30
 • การมาถึงอาจล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นสภาพอากาศเลวร้ายและสภาพถนนในช่วงวันหยุดติดต่อกัน เราขอแนะนำให้คุณจองเที่ยวบินโดยมีเวลาเหลือเฟือ โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยเนื่องจากความล่าช้า
 • โปรดทราบว่ารถบัสไปสนามบินไม่ได้ให้บริการตามเที่ยวบินที่ระบุ
 • โปรดทราบว่าจะไม่มีการให้บริการหากไม่มีการจองล่วงหน้าก่อนวัน
 • ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเสียในระหว่างการถ่ายโอนเราจะจัดเตรียมยานพาหนะทดแทนให้ แต่โปรดทราบว่าเราไม่สามารถโอนไปยังระบบขนส่งอื่นได้
 • เวลามาถึงที่ระบุไว้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 • โปรดทราบว่ารถบัสออกตรงเวลาดังนั้นหากเที่ยวบินมาถึงช้าคุณจะต้องใช้วิธีการขนส่งอื่น
 • แม้ว่าคุณจะจองไว้ แต่หากคุณมาไม่ตรงเวลาเราจะออกเดินทาง
 • หากการจองเต็มคุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
 • เมื่อขึ้นเครื่องจากสนามบินนางาซากิกรุณาแวะที่โต๊ะ Haustenbos ในสนามบินนางาซากิอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง
 • เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
PAGE TOP
PAGE TOP