เมนู
ข้อสังเกต
ประสิทธิภาพ
ทีมหัว
ยะ

ข้อมูลลักษณะ

2021.12.07

บลูโรส อามาโนะ ไอริ

 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เราจะปรากฏในผลงาน Team Flower ใหม่ (Fukuoka / Opera The Review Theatre)

 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์ โปรดทราบ.

PageTop