เมนู
ข้อสังเกต
ประสิทธิภาพ
ทีมหัว

ข้อมูลลักษณะ

2022.01.15

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลลักษณะในอนาคต

 

 

นักศึกษา บริษัท การแสดงละคร ทีมปัจจุบัน โอนเงินปลายทาง วันแรก
ไอริ อามาโนะ กุหลาบสีน้ำเงิน ดอกไม้ประจำทีม วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์ โปรดทราบ.

 

PageTop