เมนู
ข้อสังเกต
ประสิทธิภาพ
ทีมคางายากิ

[Huis Ten Bosch] 11 เมษายน เกี่ยวกับงาน Chiakigaku

2022.04.11

เรากำลังวางแผนกิจกรรมพิเศษสำหรับ Chiakiraku ที่การแสดง Team Shine Chiakiraku เวลา 19:15 น. ในวันที่ 11 เมษายน แต่เวลาสิ้นสุดของการแสดงอาจเกินชั่วโมงทำการของ Huis Ten Bosch

 

เมื่อคุณกลับมา โปรดกลับมาจากทางออกด้าน Hotel Nikko Huis Ten Boss เนื่องจาก Skipole ปิดให้บริการ

 

ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

PageTop