เมนู
ข้อสังเกต
ประสิทธิภาพของทีม

เกี่ยวกับปัญหาการแจกจ่ายสด (ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกจ่ายที่เก็บถาวร)

2022.05.16

เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแสดง Team Happiness Chiakiraku เวลา 16:30 น. วันนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่มีโซนเวลาที่ลูกค้าที่ซื้อด้วยตั๋ว Rakuten มองไม่เห็น

ขณะนี้ เรากำลังแจกจ่ายไฟล์เก็บถาวรของประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้แจกจ่ายประสิทธิภาพครึ่งแรก

เราจะอัปเดตเพื่อให้คุณสามารถรับชมการแสดงทั้งหมดได้ภายในเวลา 21:00 น. ของวันนี้ โปรดอดใจรอสักครู่

PageTop