ข้อสังเกต

21 กันยายน 2023

ข้อมูลการสิ้นสุดการให้บริการรถเข็นแท็กซี่

~ 09/30 (วันเสาร์)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเดินไปรอบๆ สวนสาธารณะได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
รถเข็นแท็กซี่จะหยุดให้บริการในวันที่ 30 กันยายน 2023

ในอนาคต เราจะทำงานเพื่อปรับปรุงกองรถบัสจอดเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้มากขึ้น และลดจำนวนยานพาหนะที่วิ่งภายในสวนสาธารณะโดยยังคงความสะดวกสบายไว้

PageTop