ประกาศสำคัญ

5 มกราคม 2024

ประกาศการแก้ไขเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ผ้าคลุม Acool

สากัว lgjl sajlk

เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกหนังสือเดินทางประจำปี Huis Ten Bosch

ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งของ Huis Ten Bosch Annual Passport จะได้รับการแก้ไขในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 (วันพฤหัสบดี) และจะมีผลในวันเดียวกัน

■ รายละเอียดการแก้ไข: การจำแนกประเภทและค่าธรรมเนียม
บทที่ 1 ข้อ 5 วรรค 2 การยกเลิกหมวดส่วนลดนักศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อ 9 วรรค 1 การแก้ไขค่าธรรมเนียมสมาชิก

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขก่อนใช้บริการ

[แก้ไข 2/1] คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการเป็นสมาชิก (PDF)
PageTop