โปรแกรมการเรียนรู้ของรีสอร์ท การ เดินทางไปโรงเรียน Huis Ten Bosch

โปรแกรมการเรียนรู้ของรีสอร์ท การ เดินทางไปโรงเรียน Huis Ten Bosch


ทัศนศึกษาที่เห็นในวิดีโอ


2021未来の子ども達へ

ข้อมูลสำหรับโรงเรียนและผู้ดำเนินการนำเที่ยว (การรับเข้า)

環境設備見学のご案内

英語体験学習のご案内

講話のご案内

ข้อมูลคลาสมารยาทบนโต๊ะอาหาร

ホテルアムステルダムのご案内

ข้อมูล Forest Villa

変なホテルハウステンボスのご案内

ウォーターマークホテル長崎 ハウステンボスのご案内

ข้อมูลเกี่ยวกับ Rembrandt Hall (สถานที่รับประทานอาหารเช้า)

ข้อมูลตัวอย่างออนไลน์

オンライン修学旅行のご案内


PageTop