เมนู
ข่าว
ข้อสังเกต

[Huis Ten Bosch] ขอการจัดการตั๋ว

2022.04.21

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของโอเปร่า The Review Haustenbos

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดการตั๋ว

 

Opera The Review Haustenbos ไม่อนุญาตให้คุณซื้อตั๋วเพื่อขายต่อ

หากเราพิจารณาแล้วว่าการซื้อนั้นเป็นการขายต่อ ตั๋วอาจไม่มีจำหน่าย ในกรณีนี้จะไม่มีการคืนเงิน นอกจากนี้ คุณอาจถูกลงโทษตามกฎหมายห้ามจำหน่ายตั๋วต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

โปรดอย่าซื้อเพื่อขายต่อเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นได้มากขึ้น

 

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

PageTop