ทางเข้าโรงแรมราบรื่นและสะดวกสบาย

ไปยังสวนสาธารณะและทางเข้าโรงแรม
เข้าถึงได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย
คุณสามารถเพลิดเพลินในวันถัดไป
นอกจากนี้ยังมีตั๋ว