■ บัตรผ่านประตู
※ ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)/ เยาวชน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา)/ เด็ก (นักเรียนชั้นประถมศึกษา)/ เด็กเล็ก (48 เดือน-วัยก่อนชั้นประถมศึกษา)/ ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)/ อายุต่ำกว่า 48 เดือนเข้าฟรี
※ โปรดทราบว่าสามารถซื้อส่วนลดได้ล่วงหน้า (ก่อน 60 วันก่อน 30 วันและก่อน 14 วัน)
※ มีส่วนลดสำหรับผู้พิการ โปรดสอบถามรายละเอียด


ประเภทบัตร สิทธิประโยชน์ของบัตร เวลาที่ใช้ได ค่าธรรมเนียม(เยน)
NEW พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
ผ่านประตู 1 วัน+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 1 วัน
1
ผู้ใหญ่ 7,000
เยาวชน 6,000
เด็ก 4,600
เด็กเล็ก 3,500
บัตรพิเศษ 5,000
ยกเว้นวันที่: 31 ธันวาคม
ส่วนลดสูงสุด 800 เยน! ดูเพิ่มเติม▼
NEW พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
ผ่านประตู 2 วันติดต่อกัน+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 2 วันติดต่อกัน
2
ผู้ใหญ่ 12,200
เยาวชน 10,400
เด็ก 8,000
เด็กเล็ก 6,100
บัตรพิเศษ 8,700
ยกเว้นวันที่: 30-31 ธันวาคม
NEW พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
ผ่านประตู 3 วันติดต่อกัน+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 3 วันติดต่อกัน
3
ผู้ใหญ่ 16,100
เยาวชน 13,900
เด็ก 10,600
เด็กเล็ก 8,100
บัตรพิเศษ 11,600
ยกเว้นวันที่: 29 30 และ 31 ธันวาคม

 

■ บัตรสำหรับเข้าชมช่วงบ่าย


ประเภทบัตร สิทธิประโยชน์ของบัตร ค่าธรรมเนียม(เยน)
NEW พาสปอร์ตหลังบ่าย 3
ผ่านประตูเฮาส์เทนบอชหลัง 15.00 น.
+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้หลัง 15.00 น.ขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 5,000
เยาวชน 4,300
เด็ก 3,300
เด็กเล็ก 2,500
บัตรพิเศษ 3,600
ยกเว้นวันที่: 31 ธันวาคม
NEW พาสปอร์ตหลัง 6 โมงเย็น
ผ่านประตูเฮาส์เทนบอชหลัง 18.00 น.
+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้หลัง 18.00 น.ขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 4,000
เยาวชน 3,400
เด็ก 2,600
เด็กเล็ก 2,000
บัตรพิเศษ 2,900
ยกเว้นวันที่: 31 ธันวาคม

 

■ พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ
※สำหรับแขกที่พักโรงแรมในเครือเท่านั้น.


ประเภทบัตร สิทธิประโยชน์ของบัตร ค่าธรรมเนียม(เยน)
NEW พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ
ประเภท 1.5 วัน
ผ่านประตู 2 วันติดต่อกัน (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)+
ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 2 วันติดต่อกัน (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
ผู้ใหญ่ 9,100
เยาวชน 7,900
เด็ก 6,000
เด็กเล็ก 4,600
บัตรพิเศษ 6,600
ยกเว้นวันที่: 30-31 ธันวาคม
NEW พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ
ประเภท 2 วัน
ผ่านประตู 2 วันติดต่อกัน+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 2 วันติดต่อกัน
ผู้ใหญ่ 11,000
เยาวชน 9,500
เด็ก 7,300
เด็กเล็ก 5,600
บัตรพิเศษ 7,900
ยกเว้นวันที่: 30-31 ธันวาคม
NEW พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ
ประเภท 3 วัน
ผ่านประตู 3 วันติดต่อกัน+ใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้พาสปอร์ตได้ 3 วันติดต่อกัน
ผู้ใหญ่ 14,100
เยาวชน 12,100
เด็ก 9,300
เด็กเล็ก 7,100
บัตรพิเศษ 10,100
ยกเว้นวันที่: 29 30 และ 31 ธันวาคม

 

※ โรงแรมที่สามารถซื้อ "พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ": โรงแรมเฮนนา เฮาส์เทนบอช โรงแรมวอเตอร์มาร์ค นางาซากิ・เฮาส์เทนบอช โฮเตลโอคุระ JR เฮาส์เทนบอช โฮเตลนิกโก้ เฮาส์เทนบอช
※ แขกที่พัก [โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอเรสต์วิลล่า] จะต้องซื้อพาสปอร์ตประเภท 1 วัน หรือพาสปอร์ตสำหรับผ่านประตูช่วงบ่ายในวันที่เข้าพักวันแรกเท่านั้น
รายละเอียดอยู่ด้านล่าง <สิทธิประโยชน์ของผู้ที่พักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง> โปรดตรวจสอบรายละเอียด

 

■ บัตรพิเศษ
※ ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้มาก
※ บุคคลที่ได้รับสิทธิจะต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันขณะซื้อบัตร


ผู้สามารถใช้ได้ รายละเอียด หลักฐาน
ผู้สูงอายุ
อายุ 65 ปีขึ้นไป หนังสือเดินทาง
สตรีมีครรภ์ ตนเอง+ผู้ดูแล 1 ท่าน หนังสือรับรองการตั้งครรภ์ เข็มกลัดสตรีมีครรภ์
ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง 1 ตัวต่อ 1 ท่าน ก่อนผ่านประตู ต้องกรอกเอกสารเกี่ยวกับข้อบังคับ
การผ่านประตูของผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง
ผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 2 ท่าน หนังสือเดินทาง

 

■ สิทธิพิเศษในวันเกิด
※ ในวันเกิดที่ 1 ปีมีแค่วันเดียว เชิญมาสร้างความทรงจำมิรู้ลืมที่เฮาส์เทนบอช~


ส่วนลด
ผู้ใหญ่: ส่วนลด¥500 เยาวชน・เด็ก・เด็กเล็ก・บุคคลพิเศษ: ส่วนลด¥300
บัตรที่ใช้ได้ พาสปอร์ตประเภท 1 2 หรือ 3 วัน พาสปอร์ตสำหรับแขกโรงแรมในเครือ (ยกเว้น พาสปอร์ตโรงแรมในเครือสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง & บัตรเข้าชมช่วงบ่าย)

 

■ พรีเมียมพาสปอร์ต

 

แขกที่ซื้อบัตรผ่านประตู เฉพาะแขกที่พักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง
3,000 เยน 1,000 เยน

 

 

■ สิทธิพิเศษของพาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง

 

※ มอบสิทธิพิเศษ (พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง) แก่แขกที่พักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง

 

โรงแรมที่เข้าร่วม  โรงแรมในเครือ 3 แห่ง <โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม และฟอเรสต์วิลล่า>
สิทธิของ
「พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง」
*บัตรพิเศษที่มอบให้แก่แขกที่เข้าพักโรงแรมในเครือ 3 แห่งตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
*บัตรนี้สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ทั้งวันเหมือนกับพาสปอร์ตประเภท 1 วัน
วิธีรับ
「พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง」
1. จะต้องซื้อพาสปอร์ตประเภท 1 วันในวันที่เข้าพักวันแรก (วันที่เช็คอิน)
2. ในวันต่อมา (วันที่ 2) กรุณานำพาสปอร์ตที่ใช้ในวันแรกไปแลกได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรม
เวลาเข้าพักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง
ตัวอย่างการซื้อบัตร
☆กรณีที่พัก 2 วัน 1 คืน: คืนแรก -「ซื้อบัตร」วันที่เช็คเอ้าท์ -「พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง」(ใช้สิทธิพิเศษ)
☆กรณีที่พัก 3 วัน 2 คืน:「ซื้อบัตร」คืนที่สอง&วันที่เช็คเอ้าท์ -「พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง」(ใช้สิทธิพิเศษ)
☆คืนแรก - โฮเตลยุโรป คืนที่ 2 - พักต่อในกลุ่มโรงแรมในเครือ 3 แห่ง เช่น โฮเตลอัมสเตอร์ดัม จะได้รับสิทธิในวันที่ 2 เป็นต้นไป

 กรุณาอ่านก่อน!! หมายเหตุเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสำหรับแขกที่พักโรงแรมในเครือ 3 แห่ง
※ในวันที่ 31 ธ.ค. จะไม่สามารถใช้พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้งได้
↳วันที่ 31 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันที่มี "ดอกไม้ไฟเคาท์ดาวน์" จะต้องใช้พาสปอร์ตเฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. เท่านั้น
※เด็กที่ไม่ใช้เตียงก็ได้รับสิทธิ (พาสปอร์ตสำหรับกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง) ด้วยเช่นกัน

 

■ เครื่องเล่นที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตได้

 

โซน ชื่อเครื่องเล่น ค่าธรรมเนียม
เครื่องเล่นนอกสวนสนุก
คาเฟ่มาเมะชิบะ ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมขึ้นไป) ¥880 เด็ก ¥680
อ่างทองคำ
(บ่อน้ำร้อนเฮาส์เทนบอช)
 
คลินิกโรคกระดูกมินามิฟู (整骨院)
※ร้านนวด
¥1,000/10 นาที~ มีหลายรายการ
อัมสเตอร์ดัมซิตี้
พรีเมียมเลานจ์ *ผู้ถือพาสปอร์ตพรีเมียมสามารถใช้งานได้
ทาวเวอร์ซิตี้
โดมโทเรน
พรีเมียมสกายเลานจ์ (ชั้น 4)
ผู้ถือ“ Premium Passport” สามารถใช้งานได้
เครื่องเล่นที่โดยสารได้
เรือแคนู ¥2,200~¥3,300 มีหลายรายการ ต้องจองล่วงหน้า
แท๊กซี่รถคาร์ท *ถึงปลายทาง ¥300/คน
*รอบสวนสนุก¥2,200/20นาที ¥3,000/30 นาที:1 รอบ
ทัวร์เฮลิคอปเตอร์ ¥11,000/3นาที~ มีหลายเส้นทาง ต้องจองล่วงหน้า
ทัวร์รถม้า ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมขึ้นไป)¥1,500/ เด็ก¥1,000
※ต้องจองล่วงหน้า
จักรยานให้เช่า 1 ท่าน ¥500/1 ชั่วโมง
มีจักรยานและเวลาให้เช่าหลายประเภท
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라