คู่มือผู้เยี่ยมชม HUIS TEN BOSCH

บริการต่าง ๆ

เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่พร้อมเด็ก สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง และผู้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

บริการสะดวก

ปราศจากสิ่งกีดขวาง