สถานที่ท่องเที่ยว

การผจญภัยขอบฟ้า

การแสดงละครที่แสดงตำนานทะเลในฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 17 ภาพของน้ำจำนวน 800 ตันที่ไหลเชี่ยวอยู่ตรงหน้าคุณ ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นใหม่ เป็นภาพที่น่าจับตามอง นอกจากการแสดงแสงสีเสียงแล้ว ที่นั่งยังสั่นอย่างรุนแรงราวกับถูกฟ้าผ่า ฝนตกหนัก และน้ำท่วม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะตื่นเต้นกับการปรากฏตัวอย่างล้นหลาม

ชื่อสถานที่ การผจญภัยขอบฟ้า
สถานที่ ดีโฟร์ แอ ททราจทาวน์
ต้องใช้เวลา ประมาณ 15 นาที

・จะมีการกะพริบ เสียงดัง และที่นั่งที่เคลื่อนไหวได้
・เวลารับสุดท้ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด

ดีโฟร์ แอ ททราจทาวน์

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 09:00 ~ 20:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * โปรดอย่าเข้ามาหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันพุธที่ 20 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันพุธที่ 27 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 09:00 ~ 21:00
PageTop