สถานที่ท่องเที่ยว

วังบ้านสิบบอส

ภายใต้การอนุมัติพิเศษของราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ ด้านนอกของพระราชวังที่กษัตริย์วิลเลม-อเล็กซานเดอร์ประทับนั้นได้รับการจำลองขึ้นใหม่อย่างสมจริง สวนสไตล์บาโรกที่ขยายไปทางด้านหลังเป็นการคืนชีพของ "สวนผี" ที่ออกแบบในศตวรรษที่ 18 แต่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นแก่นแท้ของ Huis Ten Bosch ที่ตามหาของจริง

ชื่อสถานที่ วังบ้านสิบบอส
สถานที่ K-20 Palace Huis Ten Bosch
ต้องใช้เวลา ครึ่งชั่วโมง

■ห้องจัดแสดงบางห้องอาจปิดเนื่องจากการเปลี่ยนนิทรรศการ
■เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใน Palace House Ten Boss ได้

K-20 Palace Huis Ten Bosch

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
03月02日(土) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月03日(日) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月04日(月) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月05日(火) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月06日(水) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月07日(木) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月08日(金) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月09日(土) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月10日(日) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月11日(月) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月12日(火) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月13日(水) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月14日(木) 10:00 ~ 21:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月15日(金) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月16日(土) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月17日(日) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月18日(月) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月19日(火) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月20日(水) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月21日(木) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月22日(金) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月23日(土) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月24日(日) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月25日(月) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月26日(火) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月27日(水) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月28日(木) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月29日(金) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月30日(土) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
03月31日(日) 10:00 ~ 22:00 *พิพิธภัณฑ์ในอาคาร: รับครั้งสุดท้ายเวลา 17:30 น. ปิดเวลา 18:00 น.
PageTop