สถานที่ท่องเที่ยว

รถบัสจอด

นี่คือรถบัสประจำทางที่คุณอยากนั่งอย่างน้อยสักครั้ง เพราะคุณสามารถไปรอบๆ Huis Ten Bosch ได้ พนักงานขับรถจะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และไฮไลท์ของสถานที่ นอกจากนี้ยังสะดวกเมื่อคุณไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีรถบัสห่อของ Miffy, Chuley และ Luke & Luna

ชื่อสถานที่ รถบัสจอด
สถานที่ คนอื่น
ต้องใช้เวลา ประมาณ 10 นาทีถึง Palace Huis Ten Bosch

・ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง (ยกเว้น สุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือ และสุนัขช่วยฟัง) ขึ้นเครื่อง
・หลังจากมาถึงป้ายสุดท้ายแล้ว โปรดลงรถอีกครั้งจาก "ชานชาลา" ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.

คนอื่น

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันพุธที่ 6 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันพุธที่ 13 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 09:00 ~ 19:35 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันพุธที่ 20 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ให้บริการทุกๆ 20 นาที
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 09:00 ~ 19:35 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันพุธที่ 27 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 09:00 ~ 19:35 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * ทำงานทุกๆ 10 นาที
PageTop