สถานที่ท่องเที่ยว

Caroyon Fantasia

นี่คือพื้นที่ใหม่ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ราวกับว่าเสียงถูกมองเห็น มีแคโรยอนเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น แสงที่สวยงามสะท้อนกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ และ "แคโรยอนแห่งอนาคต" ที่กระดิ่งจะส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสแสง ประสบการณ์ทางดนตรีใหม่ๆ มากมายกำลังรอคุณอยู่

ชื่อสถานที่ Caroyon Fantasia
สถานที่ เอฟ-3 ฮิคาริ โนะ แฟนตาเซีย ซิตี้
ต้องใช้เวลา 10 นาที

・เมื่อใช้รถเข็นบนชั้น 2 โปรดใช้ลิฟต์

เอฟ-3 ฮิคาริ โนะ แฟนตาเซีย ซิตี้

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
03月02日(土) 09:00 ~ 21:00
03月03日(日) 09:00 ~ 21:00
03月04日(月) 09:00 ~ 20:00
03月05日(火) 09:00 ~ 20:00
03月06日(水) 09:00 ~ 20:00
03月07日(木) 09:00 ~ 20:00
03月08日(金) 09:00 ~ 21:00
03月09日(土) 09:00 ~ 21:00
03月10日(日) 09:00 ~ 21:00
03月11日(月) 09:00 ~ 20:00
03月12日(火) 09:00 ~ 20:00
03月13日(水) 09:00 ~ 20:00
03月14日(木) 09:00 ~ 20:00
03月15日(金) 09:00 ~ 21:00
03月16日(土) 09:00 ~ 21:00
03月17日(日) 09:00 ~ 21:00
03月18日(月) 09:00 ~ 21:00
03月19日(火) 09:00 ~ 21:00
03月20日(水) 09:00 ~ 21:00
03月21日(木) 09:00 ~ 21:00
03月22日(金) 09:00 ~ 21:00
03月23日(土) 09:00 ~ 21:00
03月24日(日) 09:00 ~ 21:00
03月25日(月) 09:00 ~ 21:00
03月26日(火) 09:00 ~ 21:00
03月27日(水) 09:00 ~ 21:00
03月28日(木) 09:00 ~ 21:00
03月29日(金) 09:00 ~ 21:00
03月30日(土) 09:00 ~ 21:00
03月31日(日) 09:00 ~ 21:00
PageTop